Úřední deska

Pozvánka na 2. valnou hromadu MITR a 7. setkání starostů v rámci projektu CSS - 6. 6. 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
vyvěšeno 09.05.2019  

Návrh závěrečného účtu za rok 2018
vyvěšeno 09.05.2019  

Schválený rozpočet na rok 2019
vyvěšeno 12.12.2018 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021
vyvěšeno 13.12.2017