Projekty

Název projektu: 

Předcházení vzniku odpadu prostřednictvím domovního kompostování v Mikroregionu Třešťsko

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003825

Předmětem podpory je pořízení celkem 552 ks kompostérů, které budou sloužit pro domácí kompostování v obcích Mikroregionu Třešťsko. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 757,2 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.