Zapojení MITR do projektu CSS

17.11.2016

Mikroregion Třešťsko je jedním z 83 zapojených DSO do projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkráceně také "Centra společných služeb" (CSS). V rámci těchto zapojených DSO je v projektu celkem 1662 obcí, které využívají služeb CSS.

Naše CSS pomáhá obcím především se strategickými dokumenty, monitoringem dotačních titulů, s vypracováváním žádostí o dotace, veřejnými zakázkami či vyhotovuje smluvní dokumentaci k majetkoprávnímu vypořádání (smlouvy směnné, kupní, darovací apod.). Nabídku veškerých služeb najdete v sekci CSS