Valná hromada MITR a 4. setkání starostů

12.12.2017

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 se v Zámeckém hotelu Třešť uskutečnila 7. valná hromada spojená se 4. setkáním starostů v rámci projektu Center společných služeb.

Setkání se zúčastnili zástupci 15 členských obcí. Na programu bylo mj. schválení členských příspěvků pro rok 2018, rozpočtu a střednědobého výhledu. 

Pracovníci Centra společných služeb seznámili starosty a místostarosty s aktivitami vykonanými pro obce za proběhlé pololetí, s připravovanými projekty, s novinkami v rámci nakládání s obecním majetkem.

Na konci setkání poděkovala paní předsedkyně dosavadní paní účetní za její činnost pro mikroregion.