Valná hromada a 2. setkání starostů

15.12.2016

Ve středu 14. 12. 2016 se na Qranchi v Bezděkově uskutečnila valná hromada Mikroregionu Třešťsko spojená s 2. setkáním starostů v rámci projektu Center společných služeb.

Na programu byly volby do vedení DSO, kdy bylo zvoleno staronové vedení: předsedkyní byla zvolena Ing. Eva Požárová (místostarostka Třeště), místopředsedy byli zvoleni Ing. Josef Bakaj (starosta Hodic) a Ing. Jaroslav Matula (starosta Kostelce) a v radě DSO zůstávají i Ing. Jiří Doležal (starosta Batelova) a Mgr. Ivan Šulc (místostarosta Stonařova).

Na setkání byl mj. odsouhlasen rozpočet na rok 2017, zástupci obcí byli seznámeni s probíhajícími či plánovanými projekty, pracovníci Centra společných služeb informovali přítomné o činnosti centra a o uskutečněných aktivitách.

Na programu bylo rovněž hlasování o přijetí nového člena, na základě kterého se od 1. 1. 2017 další členskou obcí Mikroregionu Třešťsko stane Obec Suchá. O vstup do DSO rovněž projevil zájem Městys Dolní Cerekev, hlasování o jeho přijetí bude na programu na další valné hromadě.