Školení účetních

25.04.2017

Mikroregion Třešťsko uspořádal pro účetní obcí školení na téma Účetnictví a rozpočet pro ÚSC - změny od roku 2017.

Školení se zúčastnilo 17 účetních z obcí našeho i sousedních mikroregionů. Účetní proškolila v zasedací místnosti Městského úřadu v Třešti Ing. Daniela Kozová ze společnosti AKK economy, s.r.o., sídlící v Plzni.

Na programu školení bylo zejména:

  • vzájemný vztah rozpočtu a účetnictví - kontrolní vazby
  • změny v rozpočtové skladbě a nová pravidla od roku 2017
  • nové vymezení pro vykazování DPH - možnost výběru
  • zákon o rozpočtové odpovědnosti a novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - nové povinnosti pro ÚSC a jejich zřizované PO
  • poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci dle zákona o rozpočtových pravidlech
  • dotace a dary - účtování
  • aktuální novinky z účetnictví a související daňové oblasti
  • nejčastější chyby.

Pro pozitivní ohlas účastníků bude školení opět uspořádáno v roce 2018.