Setkání starostů - projekt CSS

12.09.2016

V úterý 6.9.2016 se v zasedací místnosti Městského úřadu v Třešti konalo první společné setkání zástupců obcí Mikroregionu Třešťsko zapojených do Projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

Strategickým cílem projektu CSS je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolných svazků obcí dle zákona o obcích, v platném znění.

Setkání proběhlo v přátelském duchu, zástupci obcí byli seznámeni s náplní práce Centra společných služeb a byl dohodnutý způsob fungování CSS pro obce.