Poznejte Mikroregion Třešťsko: TŘEŠTICE

11.09.2017

První obcí Mikroregionu Třešťsko, kterou vám chceme představit, byla zvolena obec Třeštice, která získala letos Modrou stuhu Kraje Vysočina. 

Obec Třeštice nacházející se na půli cesty mezi Třeští a Telčí je jednou z nejmenších obcí Kraje Vysočina, i přesto však může nabídnout mnoho historických památek a aktivní společenský život. Historie obce sahá až do 14. století a v současné době zde žije téměř 150 obyvatel. Pro náš seriál jsme vyzpovídali starostu obce Martina Kodyse. 

Co se ve vaší obci podařilo za poslední rok či dva? Máte za sebou nějaké větší investiční akce? 

V loňském roce jsme opravili požární nádrž na návsi. Oprava spočívala v odstranění železného zábradlí, rozebrání betonových břehů a opětovném vyskládání břehů a hráze z polního kamene. Také jsme natřeli fasádu na kapli sv. Antonína. Těmito úpravami se vý razně zlepšil i estetický vzhled obce. Dále obec pořídila pro jednotku SDH obce dopravní automobil Ford Transit v hodnotě 900 tisíc korun. Spolufinancování obce činilo 150 tisíc korun. V letošním roce jsme zakoupili mulčovací rameno za traktor, které využíváme na údržbu zeleně okolo komunikací v katastrálním území obce. V současné době investujeme do vypracování projektové dokumentace na výstavbu nové splaškové kanalizace čističky odpadních vod. 

Plánujete do budoucna nějaké další investice? 

Velkou investicí bude samotná výstavba nové splaškové kanalizace s napojením všech obyvatel obce na čističku odpadních vod. K realizaci dojde během několika let. V příštím roce bychom chtěli položit asfaltové povrchy na zpevněnou plochu u garáže obecní techniky a na komunikaci ke kompostárně. Dále chceme koupit novou traktorovou sekačku s naftovým motorem. 

Mají mladí lidé zájem o bydlení v Třeštici? Jak je to u vás s plánováním nových parcel?

Mladí lidé zájem o bydlení v Třeštici mají, ale bohužel jim nyní nemáme možnost nabídnout stavební parcely. Všechny, které jsme připravili, jsou již prodané. Do budoucna by ale obec ráda zajistila stavební pozemky pro místní občany. V územním plánu je již lokalita pro výstavbu rodinných domů určena. 

Co Vám osobně udělalo v poslední době v souvislosti s životem v obci radost a co Vás na druhou stranu trápí? 

Velkou radost nám udělal úspěch v soutěži Vesnice roku. Přihlásili jsme se poprvé a získali jsme v krajském kole Modrou stuhu za společenský život. Je to odměna pro všechny občany, hasiče, chalupáře a podnikatele v obci za roky práce na údržbě, budování naší obce a pořádání společenských akcí. K úspěchu nám pomohla i kancelář Centra společných služeb Mikroregionu Třešťsko, jejímž zaměstnancům tímto děkuji. Mám také radost z mladých rodin, které vychovávají mnohdy i tři děti, čímž se stává naše obec poměrně mladou a určitě tak nevymře. Myslím si, že se nám v Třeštici dobře žije, ale mrzí mě narůstající úřednická práce spojená s činností obecního úřadu a se zpracová- ním účetnictví obce. 

Více se o obci můžete dozvědět z webových stránek www.trestice.cz.