Poznejte Mikroregion Třešťsko: SUCHÁ

12.12.2017

Ze Stonařova jsme se vydali směrem na Jihlavu a s naším seriálem navštívili tentokrát obec Suchá, ke které patří ještě dvě místní části - Prostředkovice a Beranovec.

Obec Suchá je nejnovějším členem mikroregionu Třešťsko, a to od ledna tohoto roku. S jejím přistoupením se počet obyvatel mikroregionu zvýšil o 267. Název obce vznikl z přídavného jména, které odkazovalo na říčku a louky, které při nedostatku vody vysychají či nemají dostatečnou vlhkost. První ověřená písemná zmínka o obci je z roku 1405. Dominantou obce je kaple Nejsvětější trojice z roku 1880. V Prostředkovicích je opevněný středověký špýchar stojící při silnici první třídy vyžadující rekonstrukci, kterou ale obec nemohla realizovat, protože špýchar byl soukromým majetkem. Navíc extrémní zatížení silnice i vlhké podloží hrozilo jeho zřícením. Nyní je ale již špýchar v majetku obce, a tak se brzy dočká i nutných oprav.

Naše čtyři již obvyklé otázky jsme položili paní starostce Ing. Miroslavě Bártů.

Co se ve vaší obci podařilo za poslední rok či dva roky? Máte za sebou nějaké větší investiční akce?

Největší investiční akcí posledních let je stavba nové budovy obecního úřadu (viz foto) se společenským sálem a technickými místnostmi, která byla otevřena 1. října 2016.

Plánujete do budoucna nějaké další investice?

V roce 2018 plánujeme výstavbu nového vodojemu a jeho propojení s novým zdrojem vody v místní části Beranovec.

Mají mladí lidé zájem o bydlení ve vaší obci? Jak je to u vás s výstavbou (plánováním) nových parcel?

Ano mají, v současné době dokončujeme zasíťování tří parcel v Suché, plán nových parcel je ošetřen územním plánem, který je v současné době také projednáván.

Co Vám udělalo v poslední době v souvislosti s životem v obci radost a co Vás na druhou stranu trápí?

Radost mám jednoznačně z výstavby nového obecního úřadu, trápí mě centrální registry už téměř čehokoliv a mám lehké obavy, jak se obec jednou vypořádá s likvidací odpadních vod, ale to už je úkol pro nové vedení obce v letech 2018 až 2022.


Nabídka zmiňovaných stavebních pozemků