Poznejte Mikroregion Třešťsko: STONAŘOV

03.11.2017

Další obcí našeho seriálu o Mikroregionu Třešťsko je Městys Stonařov.

S naším putováním po obcích Mikroregionu jsme tentokrát zavítali do sousedního Stonařova. První zmínky o osadě nazvané dle Stonaře (komorníka na Bítovském panství) pochází již z první poloviny 13. století a v současné době zde má svůj domov téměř 1100 obyvatel. Naše čtyři "seriálové" otázky jsme položili tentokrát stonařovskému starostovi Františku Plavcovi. 

Co se ve vaší obci podařilo za poslední rok či dva roky? Máte za sebou nějaké větší investiční akce? 

Naše investiční aktivity jsme zaměřovali na zlepšení centra městyse. Navázali jsme na úspěšnou realizaci projektu "Komplexní úpravy veřejného prostranství v centru městyse Stonařov" s dotací od ROP Jihovýchod v celkové hodnotě více než 7.000.000 korun. Dnes je centrum místem společného setkávání našich občanů. Z tohoto důvodu jsme s dotací provedli rekonstrukci parkoviště pod kulturním domem v hodnotě 943 000 korun. Ke zlepšení vzhledu centra přispěly i nové fasády na obecních objektech v rámci zateplení budov s dotací od SFŽP, a to kulturního domu v celkové hodnotě 4 760 000 korun a zdravotnického střediska v hodnotě 2 890 000 korun. Z celé řady dalších akcí bych zmínil ještě opravu silnice ke hřišti za 235 000 korun, zřízení chodníku směrem na Jestřebí v hodnotě 447 000 korun, stavební úpravy v kulturním domě za 673 000 korun a dokončujeme zkapacitnění kanalizačního sběrače v hodnotě 1 950 000 korun. 

Plánujete do budoucna nějaké další investice? 

Ještě v letošním roce bude povedena výměna svítidel kolem silnice I/38 za 793 000 korun s dotací od Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Efekt, dále výměna střešní krytiny na dvou bytových domech za 648 000 korun a v neposlední řadě jsme zahájili přístavbu mateřské školy pro 20 dětí včetně vybavení za 5 930 000 korun. Pokud uspějeme se žádostmi o dotaci, bude provedeno zateplení budovy základní školy za projektovanou částku 9 500 000 korun a oprava místních komunikací za 1 100 000 korun. Záměrů máme podstatně více, realizace některých bude možná po schválení nového územního plánu, který se v současné době projednává. 

Mají mladí lidé zájem o bydlení ve vaší obci? Jak je to u vás s výstavbou/ plánováním nových parcel? 

Zájem o bydlení ve Stonařově je trvalý, a to nejen ze strany mladých, i když těch je samozřejmě většina. V minulosti jsme zrealizovali zasíťování 69 parcel v lokalitě Pastviny. V současné době všechny mají své majitele a probíhá výstavba několika posledních rodinných domků. Momentálně nemáme žádné stavební parcely k dispozici, ale připravujeme zasíťování nové lokality Stonařov-Jih. Zde je navrženo 58 parcel o rozměrech od 800 do 1 100 m2 . Nyní se dokončuje projektová dokumentace. Pokud nenastanou neočekávané komplikace, počítáme se zahájením prodeje na podzim příštího roku. Zatím evidujeme 14 žádostí o prodej parcely. Inženýrské sítě budeme realizovat po etapách a předpokládáme, že kapacita lokality bude stačit minimálně na pět let. 

Co Vám udělalo v poslední době v souvislosti s životem v obci radost a co Vás na druhou stranu trápí? 

Osobně mám dojem, že té radosti ubývá. Co mě těší, je, že dobře fungují organizace a spolky, které zajišťují společenské, kulturní a sportovní vyžití i pro ostatní spoluobčany i za cenu obětování osobního volna bez nároku na odměnu. Za to jim patří poděkování. Radost mám, i pokud se podaří zrealizovat novou stavbu, ale to je většinou radost krátkodobá. Když si uvědomím, kolik práce, času a úsilí stálo prosazení celého záměru, že několik let budeme dokládat stovky informací v rámci hodnocení takzvané udržitelnosti, tak mě radost rychle přechází. Tím se plynule dostávám k druhé části otázky. Trápí mě současný stav legislativy. Já to vnímám jako chaos. Osobně to nejsem schopen vyhodnotit, ale mám dojem, že pokud bychom dodržovali všechny zákony, nařízení vlády, vyhlášky a normy, tak obce nebudou v současném pojetí fungovat. Asi mám smůlu v tom, že jsem ve funkci již dlouhou dobu, ale dříve státní správa pracovala jako servis pro samosprávu. Dnes je to naopak. Státní správa je o sankcích, při záměru samosprávy na realizaci projektu se hledají důvody, proč záměr neschválit, kolika různým předpisům to odporuje, vytratil se zkrátka selský rozum. Ve vyjádřeních některých úředníků se objevují názory typu "co by kdyby", nevyhodnotí konkrétní situaci a zřejmě, aby dokázali svoji potřebnost, vymýšlí zbytečné podmínky. Toto vše nám otravuje život. Současná legislativa na mě působí dojmem, že zde žije 10 milionů potencionálních zločinců a opravdoví zločinci jsou chráněni.