Poznejte Mikroregion Třešťsko: ROHOZNÁ

02.10.2017
Z utkání mezi SK Rohozná a Starou gardou Bohemians Praha (hráči mj. Karol Dobiáš a Antonín Panenka).
Z utkání mezi SK Rohozná a Starou gardou Bohemians Praha (hráči mj. Karol Dobiáš a Antonín Panenka).

Druhou obcí Mikroregionu Třešťsko, kterou vám chceme představit, je obec Rohozná.

Tentokrát na naše otázky odpovídala starostka Štěpánka Šteflová. Obec leží v údolí Rohozenského potoka pod vrchem Čeřínkem v nadmořské výšce 548 m n. m. Součástí obce jsou místní části Familie, Sedlíšťky, Kopaniny a Šance. V současné době zde žije cca 410 obyvatel. 

Co se ve vaší obci podařilo za poslední rok či dva? Máte za sebou nějaké větší investiční akce? 

Naší nejdůležitější akcí v letošním roce byla výměna vodovodních šoupat na hlavním vodovodním řadu obce. Pro opravu jsme se rozhodli v důsledku velkých poruch, které nás trápily převážnou část zimního období, unikalo nám velké množství vody. Nestačila nám už ani kapacita studní a při nefunkčnosti šoupat jsme byli nuceni při opravách vždy vypustit téměř celý vodovodní řad. Od loňského roku probíhá rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení na různých částech obce a také rozšíření místního rozhlasu do místní části Familie. Pokračovali jsme v opravě obecních skladů a úpravě prostranství za novou hasičskou zbrojnicí, kde se pořádá většina kulturních akcí v obci. V loňském roce obec obdržela dotaci z Ministerstva vnitra a Kraje Vysočina na pořízení dopravního automobilu Ford Transit pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Otevřeli jsme komunitní kompostárnu na biologický odpad. 

Plánujete do budoucna nějaké další investice? 

V současné době probíhá poslední etapa komplexní pozemkové úpravy. Po provedení těchto prací začneme pracovat na novém územním plánu obce. Chtěli bychom provést výměnu střešní krytiny na budově obecního úřadu a hasičské zbrojnice a zároveň opravit jejich fasády. V letošním roce se nám podařilo koupit starý chátrající dům, kde jsme provedli jeho demolici a v příštím roce chceme z tohoto prostranství vybudovat místo pro odpočinek a relaxaci - lavička, fitness zařízení pro děti i dospělé. Jako každý rok budeme opravovat místní komunikace. 

Mají mladí lidé zájem o bydlení v obci? Jak je to u vás s plánováním nových parcel?

Mladí lidé z Rohozné, ale i cizí mají zájem o bydlení v obci. Bohužel v současné době nemá obec ani jedinou stavební parcelu. Což nás velice mrzí. V rámci nového územního plánu chceme tento problém řešit. 

Co Vám osobně udělalo v poslední době v souvislosti s životem v obci radost a co Vás na druhou stranu trápí? 

Jsem velice ráda, že se nám daří pořádat velké množství kulturních a sportovních akcí pro všechny věkové generace. Za toto bych chtěla poděkovat všem místním spolkům (hasiči, myslivci, sportovci, Stáj Rohozná), zaměstnancům obce a členům sboru pro občanské záležitosti. Vždy mě potěší, když naše akce a vzhled celé obce ocení i cizí návštěvníci. Nejvíce mě i celý úřad v současné době trápí narůstající vyplňování různých formulářů a tabulek, které musíme v termínech odevzdávat, a většina jich je, podle našeho názoru, naprosto zbytečná. Taktéž mi vadí byrokracie, která je spojena s podáváním žádostí o dotace.