Odborná konference: Venkovský prostor v příhraničních regionech

27.09.2017

Na konci září jsme se zúčastnili první z pěti odborných konferencí v rámci projektu Interreg "Connecting Regions AT-CZ", která se konala v rakouském Raabsu.

Tato první konference se zabývala situací na venkově, konkrétně otázkami, proč obyvatelé opouští venkov, co by mohlo přimět k tomu, aby se zase tyto venkovské a příhraniční části opět osidlovaly. K osidlování by měla pomoci digitalizace, nová infrastruktura včetně pracovních příležitostí, občanská vybavenost.

Mezi přednášejícími a diskutujícími byli z české strany mimo jiné zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina a starosta města Telč Mgr. Roman Fabeš.