Mikroregion Třešťsko uspořádal pro účetní obcí školení na téma Účetnictví a rozpočet pro ÚSC - změny od roku 2017.

Město Telč uspořádalo slavnostní konferenci k 25. výročí zápisu historického centra města Telče na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a k 45. výročí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Ve středu 29.3.2017 proběhlo v sídle Mikroregionu Telčsko další setkání partnerů RR. Partneři zhodnotili setkání v rámci "kulatého stolu" v rakouském Zwettlu a dohodli se na dalším postupu na přípravě projektové žádosti u společného projektu "Strom RR".

V pátek 24.3.2017 proběhlo v rakouském Zwettlu setkání partnerů Regionu Renesance se zástupci regionálních subjektů v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika. Diskutován byl připravovaný přeshraniční projekt Strom RR.